Türkiye olarak ciddi Ar-Ge projelerine imza atıyoruz

Prometeon Türkiye CTO (Chief Technical Officer)

Hakan Yalnız

Ar-Ge Merkezinizin kuruluşundan ve genel olarak faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Prometeon Türkiye’nin bağlı bulunduğu Prometeon Tyre Group – Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olarak 160 ülkede Pirelli ticari markasıyla kamyon, otobüs, zirai ve iş makinesi lastikleri üretiyor ve satışa sunuyor. 2017 yılının Mart ayına kadar Pirelli Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Prometeon Lastik Grubu, 7.000’den fazla çalışana istihdam sağlıyor.

Grubun üretim yapısını biri Türkiye’de, ikisi Brezilya’da ve biri Mısır’da olmak üzere dört fabrika oluştururken biri Türkiye’de, biri İtalya’da, diğeri Brezilya’da bulunan üç Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ürün inovasyonlarının kalbini temsil ediyor.

Şirket bünyesinde 2007 yılında kurulan ve sektörümüzün ilk lisanslı Ar-Ge Merkezi olan Prometeon Ar-Ge Merkezi Prometeon Lastik Grubu içinde de çok önemli bir role ve konuma sahip.

2007 yılında başlangıç olarak yaklaşık 3.000.000 TL civarı yatırımla ve 20 kişilik ekip ile kurulan Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi şu anda 31 kişilik bir ekiple çalışıyor. Ar-Ge çalışmaları, büyük ölçüde Prometeon Grubu ve Pirelli ticari lastikleri kapsamındaki gelişmeler ile kendini göstermekle beraber, TÜBİTAK TEYDEP (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları) ile de zaman zaman destekleniyor. Bugüne kadar TEYDEP tarafından onaylanmış 20’nin üzerinde proje geliştirildi. Öte yandan üniversite işbirliği ile Sanayi Tezleri (San-Tez) projeleri de gerçekleştirilmektedir.

Bugüne kadar merkeziniz bünyesinde yaptığınız / hazırladığınız örnek çalışma ve projeler nelerdir?

Prometeon dünyasında teknolojisi en yüksek lastikleri üreten Türkiye fabrikası aynı zamanda Grubun prototip lastik üretimi ve testlerini gerçekleştirmektedir. Bu prototip lastikler yeni ürün endüstrileştirmesi ve mevcut ürünün iyileştirmesi için yapılan indoor, outdoor, market ve proses takip testleri ile ünifikasyon amaçlı indoor testlerine de tabi tutulmaktadır.

İzmit Fabrikasında çevre dostu “Yeşil Performans” lastikler de üretilmektedir. ‘Yeşil Performans’ stratejisine paralel olarak tüm üretim süreçleri çevresel sürdürülebilirlik kriterlerinden ilham almaktadır. Ar-Ge Merkezi; ürünlerin çevre dostu özellikler taşıması, üretim süreçlerinin sadeleştirilerek daha az enerji kullanarak aynı ürünün üretilmesinin sağlanması, üretilen ürünün dönme direncinin düşürülerek araçların yakıt tüketimlerinin azaltılması hedefiyle ve Endüstri 4.0 kapsamında süreç ve kalite geliştirme konularında çalışmalar sürdürüyor.

Firmanızın Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji, inovasyon vb. konulardaki yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ar-Ge Merkezinizin firmanıza genel olarak ne tür katkıları oluyor?

Ar-Ge faaliyetleri ile amaç yüksek kalite ve performans doğrultusunda, çevreye duyarlı ürünler ve süreçler geliştirmek suretiyle sürdürülebilir sonuçlar elde etmektir.

Çevreci ürünler Ar-Ge’nin vazgeçilmezlerindendir. Artık tüm araç üreticileri yeni projelerinde çevreci lastikleri (dönme direnci düşük, yakıt ekonomisi sağlayan) aramaktadır. Bu ürünleri de ancak Ar-Ge yapısı güçlü firmalar sağlayabilmektedir. Bu çalışmalar hammadde, ürün ve süreç gelişmelerini de beraberinde getirmekte, piyasa ve çevre konularında değişkenliklere her zaman hazır olmayı sağlamaktadır. Biz de Prometeon Türkiye olarak bu konularda öncü role sahibiz.

Son dönemde üzerinde çalışılan projelerimiz, yeni nesil (çevre dostu, düşük dönme direncine sahip, yakıt tasarrufu sağlayan) ve uzun ömürlü Kamyon ve Otobüs lastikleri üretmek üzerinedir. Bununla beraber tamamen Silica katkılı ve yüksek elektriksel iletkenlik özelliğine sahip yeni nesil Kamyon ve Otobüs Lastikleri geliştirme projeleri de devam etmektedir. Bu amaçla, bu projenin içinde hammadde, yarı mamul, pişirme süreçleri ve ölçme sistemleri projeleri de geliştirilmektedir.

Prometeon Türkiye olarak her yıl toplam net karımızın yaklaşık yüzde 3-4’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Bu rakamlar lastik sektöründeki en yüksek oranlar olarak dikkat çekiyor. Ülkemizin 2025 hedefi olan yüzde 3 değerine şimdiden ulaşmış olmamız oldukça mutluluk verici.

 Ar-Ge Merkezlerinin Türk otomotiv sanayi için önemine değinebilir misiniz? Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmaların bu alanlarda yaptıkları yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prometeon Türkiye olarak küreseldeki konumumuz itibarıyla iki önemli görev üstleniyoruz. Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika gibi ülkemize yakın coğrafi bölgelere yönelik, iklim, yol şartları, lastik kullanım şekilleri doğrultusunda ürünlerin geliştirilmesinde, dünyadaki endüstriyel lastik uzmanlığımızla öncü rol üstleniyoruz. Özellikle kamyon lastikleri söz konusu olduğunda dünyadaki diğer kamyon lastik kullanımlarına yönelik küresel çözümler üretme, farklı tonaj, yol şartları ve kullanım alanlarına göre, Ar-Ge faaliyetlerine odak teşkil edecek şekilde, aktif çalışmalar yürütüyoruz.

Ayrıca Türkiye olarak ciddi Ar-Ge projelerine imza atarak, Ar-Ge yapma inisiyatifinde Grup içinde de liderlik üstlenerek, konumumuzu güçlendirmek hedefindeyiz.