“Temizleme işleminin lisanslı tesislerde yapılması gerekiyor”

KTTD Derneği (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği) karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlemesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlanması ve kontrolünün yapılması amacıyla 01 Haziran 2006 tarihinde lojistik ve kimya sektöründe öne çıkan 7 kuruluşun üyeliği ile kurulan, güncel üye sayısı 83 olan ve kar amacı gütmeyen bir dernektir.

Çağla Sinem Özgen Alemdar 

KTTD Genel Sekreteri

Çevre Mühendisi

 

KTTD’nin en son Genel Kurul Toplantısı 08 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmiştir ve KTTD Yönetim Kurulu Başkanı, Ayhan Özekin’dir.

KTTD, 1999 yılında kurulmuş olan ve güncel olarak yirmi farklı Avrupa Ülkesinin derneklerinin üye olduğu EFTCO (The European Federation of Tank Cleaning Organisations -Avrupa Tank Temizleme Teşkilatları Federasyonu)’nun Türkiye’deki tek üyesidir.

Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD)’nin kuruluş amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Sıvı kimyasal ürünlerin nakliyesinde kullanılan araç ve gereçlerinin, iç yüzeylerinin temizleme işini gerçekleştiren tesis işletmecilerinin temsilciliğini yapmak,
  • Yapılan işlemlerin AB normlarına uygun olarak daha emniyetli, sağlıklı, kaliteli yapılmasını sağlamak üzere; üyelerinin arasında deneyim ve bilgi alışverişini gerçekleştirmek,
  • Bu faaliyetlerin, gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkan atıkların arıtma ve deşarjının AB normlarına ve kriterlerine tam uyumlu olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Türk üyelerini temsilen “Avrupa Tank Konteyner Temizleme Organizasyonları Federasyonu” EFTCO’ya üye olmak ve EFTCO’dan alacağı yetkiye dayalı olarak üyesi olan temizleme tesis işletmecilerinin Avrupa Temizleme Sertifikası vermelerini sağlamak,
  • Üye işletmelerde çevre koruma bilincinin yerleşmesini sağlamak ve tüm faaliyetlerin çevre koruma esaslarına uyumlu halde ve ekolojik dengelerin bozulmaması esası üzerinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Üye işletmelerin oluşturacağı sektör ile ilgili olarak ulusal standartların oluşturulmasını sağlamak.

Kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlenmesine ilişkin yasal mevzuat dayanağı; 29 Ocak 2009 tarihinde, 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği”dir. Yapılan temizleme işlemleri için; Temizleme Belgesi ve Temizleme Etiketi hazırlanması zorunluluğu bahsi geçen tebliğ ile belirlenmiştir.

Temizleme Belgesi ve Temizleme Etiketi tedarik edilmesi için, 19 Ekim 2009 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü ile Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD); Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirmiştir.

Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği İktisadi İşletmesi; KTTD’nin iktisadi faaliyetlerini (Temizleme Belgesi / Temizleme Etiketi tedarik etmek vb.) gerçekleştirmesi amacı ile 09 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur.

Temizleme Belgesi /Etiketi basım işlemlerini gerçekleştirmek üzere hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince onaylanan online yazılım sistemi; 01 Haziran 2010 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Temizleme Belgesi; tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler için kullanılmaktadır. Plastik kılıflı Temizleme Etiketi ise; IBC tanklar ve bidon, fıçı benzeri plastik kaplar için kullanılmaktadır.

Temizleme Belgesi ve Temizleme Etiketi kullanılmaması veya tebliğde belirtilen diğer şartlara uyulmaması halinde, Bakanlık tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 ve 20 inci maddelerindeki yaptırımlar uygulanmaktadır.

Tank/tanker tipi araç ya da plastik taşıma kaplarının standartlara uygun olmayan yöntemlerle temizlenmesi sonucunda kontrolsüz olarak üretilen atıkların; ilgili mevzuatlar doğrultusunda bertaraf edilmemesi; su, toprak ve hava alıcı ortamlarının tahrip edilmesine yol açmaktadır.

Dolayısıyla KTTD olarak; tank/tanker tipi araç ya da plastik taşıma kaplarının temizlenmesi işlemlerinin yalnızca lisanslı tesislerde yapılması gerekliliği konusundaki bilinci yükseltmek öncelikli hedefimizdir.

Son söz olarak ifade etmek isteriz ki, ekipman / donanım temizleme faaliyeti; “hurdacı mantığı” ile çalışan merdiven altı tesislerin değil, profesyonel yöntemler ile temizleme yapan lisanslı “geri dönüşüm sanayicilerinin” çalışma alanıdır.